กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมทอมือ การย้อมสีให้สีสด สีไม่ตก ผ้านุ่ม หอม และทำนวัตกรรมสบู่เหลวซักผ้าไหมจากโปรตีนไหม 100% เพื่อต่อยอดและส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น