ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง
“ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) และ Transmission Electron Microscopes (TEM)”
วันที่ 5/08/64
รายละเอียด :
– 9.00 -12.00 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่องTransmission Electron Microscopes (TEM)
– 13.00-15.00 ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)
 

ความคิดเห็น