เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนได้ผลงานงานวิชาการ” (ในรูปแบบออนไลน์) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น