วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนาและการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น