วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนาและการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ความคิดเห็น