1. ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

    2.  หจก. บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

   3.  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

  4. ร้านสมทรัพย์ โฟลเดอร์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น