วันที่ 6 เมษายน 2564 ได้ร่วมบริจาคสมทบทำบุญในกิจกรรม “ทำบุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” จัดโดยจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น