เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ การนำเสนอบทความวิจัยครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ จัดโดย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ

jpg S__4235339

ขนาดไฟล์ 228 KB | จำนวนดาวน์โหลด 82 ครั้ง

jpg S__4235340

ขนาดไฟล์ 251 KB | จำนวนดาวน์โหลด 88 ครั้ง

jpg S__4235341

ขนาดไฟล์ 309 KB | จำนวนดาวน์โหลด 87 ครั้ง

jpg S__4235342

ขนาดไฟล์ 221 KB | จำนวนดาวน์โหลด 82 ครั้ง

ความคิดเห็น