วิทยากรอบรม “เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง” ณ ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ภายใต้โครงการ U2T

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร

ความคิดเห็น