วิทยากรอบรมเรื่อง “การทำไวน์จากข้าว” ภายใต้โครงการ U2T โคกสะอาด  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ สาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แบบออนไลน์)

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง Jittawan Kubola, Pianpan Supakot และ Nidnoi Chuleeporn, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Jatupat Samappito และ Jittawan Kubola, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Jatupat Samappito และ Jittawan Kubola, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ ผลไม้, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "McGar ส่วนผสมของ น้ำกล้วยน้ำว้า"

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และสถานที่ในร่ม

ความคิดเห็น