2 เมษายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความคิดเห็น