วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น. สำนักพิมพ์ ProQuest บรรยายผ่านเว็บไซต์ให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจในการใช้งานฐานข้อมูล สมัครเข้าฟังผ่านระบบ BRU Library

ความคิดเห็น