มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา
และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
โดยกิจกรรมอื่นๆ ของงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีนี้
จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ 100%
ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น