นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ากิจกรรม และร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ร่วมโครงการ  “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้นำถุงยังชีพ มอบให้กับผู้ป่วย Covid-19 ณ เรือนคีรีรีสอร์ท อบต.ประโคนชัย จำนวน 22 ชุด และ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 ชุด พร้อมสิ่งของบริจาค จากคุณศิริไพ ผ่องบุพกิจ และโรงโม่หินนวรัตน์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น