เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย Covid19 ในจังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น