หลักสูตรอบรมระยะสั้น ค่าย iPad เพื่อการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ (iPad for Creative Teaching and Learning Camp) จัดโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหลักสูตรเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค. 2564 13:00 น. ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 2564 เวลา 13:00- 15:00 น.

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เรื่อง “รู้ไว้ใช้สอนออนไลน์บน iPad”

ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เรื่อง “สร้างหนังสือให้มีชีวิตด้วย Pages”

ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เรื่อง “สร้างสื่อเคลื่อนไหวไปกับ Keynote”

ครั้งที่ 4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564  เรื่อง “วางแผนและจัดข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Numbers”

ครั้งที่ 5 วันที่  3  มิถุนายน 2564  เรื่อง “สร้างศิลปินในทุกวิชาด้วย GarageBand”

ครั้งที่ 6 วันที่  6  มิถุนายน 2564  เรื่อง “สร้างคลิปไว้สอนออนไลน์ด้วย iMovie”

ความคิดเห็น