สร้าง AR สำหรับธุรกิจดิจิทัลด้วย AR Foundation และ Unity
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

Chapter 1: Introduction

Description: ทำความเข้าใจว่า AR คืออะไร มีประโยชน์ยังไง พร้อมยกตัวอย่างเคสการนำ AR มาใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตจริง ประวัติความเป็นมาของ AR

 • AR หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมคืออะไร?
 • หลักการที่ 1 Visualize ช่วยให้เห็นในสิ่งที่เห็นได้ยาก
 • หลักการที่ 2 Instruct and guide สอนและให้คำแนะนำ
 • หลักการที่ 3 Interact ตอบโต้กับโลกจริง

Chapter 2: Type of AR and Tools

Description: ทำความเข้าใจว่าประเภทของการใช้งาน AR ในปัจจุบันนั้นมีกี่รูปแบบ และเหมาะกับการนำเสนอแบบไหน?

 • Image Marker การตรวจจับ AR ผ่าน ภาพสิ่งพิมพ์ เพื่อแสดงผลบางสิ่ง
 • Image Marker และ Video การตรวจจับ AR ผ่านภาพสิ่งพิมพ์ เพื่อแสดงผลวีดิโอ
 • Location AR การตรวจจับ AR ด้วย Location
 • Markerless Locomotion AR การแสดงผล AR โดยไม่ใช้ Marker Image แต่ใช้ตำแหน่งพื้น (Floor) หรือ กลางอากาศในการแสดงผล (Mid Air)
 • World Scale AR การสร้าง AR สำหรับวัตถุขนาดใหญ่ ครอบตำแหน่งสมาร์ตโฟน
 • Face Detection การสร้าง AR ที่เล่นกับใบหน้า
 • ติดตั้งโปรแกรม Unity และชุดพัฒนา Assets AR Foundation
 • ติดตั้ง Android SDK, iOS เตรียม Mac)
 • ติดตั้งโปรแกรม Blender

Chapter 3: Image Marker with 3D Object and Video

Description:  การสร้าง AR สำหรับสแกน Image Marker เพื่อแสดงผลแบบจำลองสามมิติง่ายๆ ที่สร้างจากโปรแกรม Blender และ แสดงผล  Videos

 • การออกแบบจำลองสามมิติอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Blender
 • การนำโมเดล 3 มิติจาก Blender ไปใช้กับ AR Foundation และ Unity
 • การนำ Image Marker มาตรวจจับเพื่อแสดงผล AR
 • การทดสอบผ่านสมาร์ตโฟน
 • iOS ต้องแทรกการทำ Testflight สมัคร Apple Developer (3,900)
 • Unity Remote

Chapter 4:  Markerless Locomotion AR และ World Scale AR

Description:  รูปแบบ AR ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Marker ในการสแกน เหมาะกับวัตถุขนาดเล็ก-ใหญ่ที่ต้องใช้สถานที่ และพื้นที่ในการแสดงโชว์

 • การตั้งค่า AR Session Origin สำหรับปรับขนาดและระยะจาก AR Camera
 • การหมุน และเคลื่อนตำแหน่งวัตถุใน AR (มีชุดพัฒนาให้)
 • การแตะเพื่อแสดงชั้นข้อมูลของวัตถุ (มีชุดพัฒนาให้)
 • การทำ Shader และตัวอย่างประตูมิติ

Chapter 5: Face Detection AR

Description:  การเล่น AR กับใบหน้าหรือศรีษะแบบง่าย

 • การตั้งค่า ARKit Face Detection สำหรับตรวจจับใบหน้า AR Camera
 • การเปลี่ยน Material ของ Face Mesh ของใบหน้า
 • การสร้าง 3D Object โมเดลบนศรีษะของเรา

Chapter 6: เทคนิคเพิ่มเติมต่างๆที่น่าสนใจ UI หน้ารายการ

Description: การสร้าง UI Kit (มีชุดพัฒนาให้) สำหรับออกแบบรายการของ AR ที่เราสร้างเพื่อความน่าสนใจและเหมาะกับ Customer Journey ที่คาดหวังในการเปิดใช้งาน

 • ติดตั้ง SDK ขุดพัฒนาของการจัดการ UI
 • การสร้างรายการผ่าน UI Scrollview และ UI Button
 • การแตะเพื่อเปลี่ยน Scene ของแอปพลิเคชัน

Chapter 7: Workshop

Description: อธิบายเกี่ยวกับ project ที่จะทำใน workshop รวมถึง ข้อมูล-ความรู้อื่นๆที่จำเป็นในการทำ project

 • ออกแบบแอปพลิเคชัน AR ของคุณโดยนำโจทย์ของการประยุกต์ใช้ AR สำหรับธุรกิจที่อยากจะใช้การประชาสัมพันธ์
 • ตัวอย่าง Workshop พิเศษ การสร้าง AR Art Gallery

Chapter 8: Conclusion

Description: สรุปเนื้อหาที่สอน แนวทางการต่อยอด หัวข้อที่หน้าสนใจสำหรับนักเรียนที่อยากศึกษาเพิ่มเติม

 • สรุปเนื้อหาที่สอน และแนะแนวเพิ่มเติมจากประสบการณ์การทำงานจริง

ความคิดเห็น