วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 – 15.30 น. เข้าร่วมประชุมออนไลน์แอดมินหลักสูตรโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดยได้รับฟังการบรรยายและแนะนำวิธีการ export ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ลงเก็บในพื้นที่เพื่อนำมาประมวลผลและออกแบบกิจกรรมในโครงการต่อไป

ความคิดเห็น