🏠 งานประชุมวิชาการองค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  🏠
การแข่งขันวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 อาชีวะจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 24 มีนาคม 2564
ณ. การอาชีพสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
มีตัวแทนจาก 19 จังหวัด มาแข่งขัน
โดย 3 ทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดจะไปแข่งต่อระดับประเทศ ที่จังหวัดพิษณุโลก
โดยผลการตัดสิน
🥇 ที่ 1  ยโสธร
🥈 ที่ 2  ร้อยเอ็ด
🥉 ที่ 3  ชัยภูมิ
🏅 ที่ 4 ขอนแก่น
🏅 ที่ 5 ศรีษเกษ

ความคิดเห็น