ลงพื้นที่การบริหารจัดการน้ำ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2564
#คนท้องถิ่น #พัฒนาท้องถิ่นชุมชนอยากร้อยเรียง ส่งต่อน้ำบนพื้นที่รับน้ำ จาก #ตะวันตก ไป #ตะวันออก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้น้ำได้ทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุด

ความคิดเห็น