เข้าร่วมทำบุญตักบาตร “สวมผ้าไทยใส่บาตร ชมเมืองยามเช้า ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์” ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น