สัมภาษณ์สดรายการฟังสบายสไตล์ สวท. ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ประเด็น วิศวกรสังคม:โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น