ร่วมปลูกต้นหว้าที่บ้านหนองหว้า จุดเริ่มต้นของโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนหนองหว้าสามัคคี ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ 2564 :วิศวกรสังคม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านหนองหว้าสามัคคี ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น