นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานต่างประเทศ ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์บุคลากร (Personal Website) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร 15 และขอขอบคุณ​สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับเราชาวราชภัฏ​บุรีรัมย์ได้ร่วมแสดงความสามารถในครั้งนี้ค่ะ

 

 

ความคิดเห็น