นำเสนอภาคดปสเตอร์ หน้า 1192-120 เรื่อง ”ผลของการเสริมใยอาหารจากสัปปะรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของบัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมนิล”

ไฟล์แนบ

pdf Poster AF (1)

ขนาดไฟล์ 6 MB | จำนวนดาวน์โหลด 191 ครั้ง

pdf หน้าปก (3)

ขนาดไฟล์ 6 MB | จำนวนดาวน์โหลด 170 ครั้ง

ความคิดเห็น