เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Extension) ระหว่างวันที่ 10-12พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอกเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

ความคิดเห็น