ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง อำเภอพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น