ภารกิจนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 🖇📙  นิเทศนักศึกษาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอิสาน  …ขอขอบคุณหัวหน้างาน ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้เข้าฝึกงาน 🖇📙ขอขอบคุณหัวหน้างาน พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่เด็กๆ เป็นอย่างดี #นิเทศนักศึกษารหัส60 #การสื่อสารมวลชนเรียนเน้นทำงานจริง

 

ความคิดเห็น