วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00น. ประชุมร่วมกับคณาจารย์คณะกรรมการประจำตำบลเรื่องแผนการทำงานและติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล พื้นที่ ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ณ ห้อง 1862

 

ความคิดเห็น