มอบรางวัลประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2563
ใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อาคารโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อาคาร 7
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 ได้แก่ อาคารนวัตปัญญา
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 ได้แก่ อาคาร 5
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

ความคิดเห็น