5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นำทีมงานผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ในการประชุมสัญจรของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน  และพบผู้บริหาร อบต.กระสัง ณ ที่ทำการ อบต. เพื่อแนะนำโครงการและแนะนำทีมงาน พร้อมทั้งถวายสังฆทาน ณ วัดจำปาทอง เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น