วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 11.00-12.00น. เข้าร่วมประชุมการออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลร่วมกับอาจารย์กรรมการหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นำโดยคณบดีวีระ เนตราทิพย์ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานพัสดุ

ความคิดเห็น