นักศึกษาตัวแทน​สาขาว​ิชาพลศึกษา​ที่ได้รางวัลชนะเลิศ 🏀 👏🏻 การประกวดทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล3×3 ระดับอุดมศึกษา
>> 🏆ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
➡️ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6

ความคิดเห็น