23 ธันวาคม 2563 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรมโยธา ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา โดยกิจกรรมในการแข่งขันทักษะ มีรายบะเอียดดังนี้

สรุปกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

7มค64
– 8.00-12.00 ทีมผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีฯ และชมนิทรรศการ (มีคนนอกร่วมเข้าฟัง บริษัทข้างนอกบรรยายและจัดนิทรรศการ)
-13.00-15.30 ลงพื้นที่สาธิตการใช้เทคโนโลยี
-16.00 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน
– 17.00 เลี้ยงต้อนรับผู้แข่งขัน

8มค64
-8.00-9.00 ประชุมกรรมการตัดสิน ทีมผู้แข่งขันเตรียมตัว
-9.00-16.00 น. แข่งขัน 5 ทักษะ ได้แก่
– ตั้งกล้องระดับเร็ว
– ตั้งกล้องทีโอโดไลท์เร็ว
– ให้ระดับตัดหัวเข็ม
– กำหนดตำแหน่งด้วย total station
– ทำวงรอบงานระดับ
-17.00 ประกาศผล มอบรางวัล

9มค64
-ม.มอบถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะลำดับ 1-3

ปล.
1.ผู้แข่งขันลงทะเบียนแข่งขัน 500 บาทต่อทีม โอนเข้า บช.อ.ณรงค์เดช
2. นศ.ทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ควบคุมทีม 1 คน (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถควบคุมทีมได้หลายทีม)
3.กรรมการเป็นอาจารย์ มรภ.บร. 2 คน และคนนอก 3 คน
4.เครื่องมือ อุปกรณ์ ทีมแข่งขันสามารถเตรียมมาเองได้

 

ความคิดเห็น