ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ฟิสิกส์ ครั้งที่ 9 และโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ฟิสิกส์ปีใหม่ 2564 ณ โดมเอนกประสงค์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ความคิดเห็น