การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์​ สมัยสามัญครั้งที่8/2563 วันพุธที่​ 16​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 15.00 น.​ ณ​ ห้องประชุมดาวเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น