ในวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ได้ร่วมฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ความคิดเห็น