ร่วมประชุม และให้ความรู้เบื้องต้นโครงการพระราชดำริ อพสธ. ที่ อบต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น