ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

 

ความคิดเห็น