วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2563….ได้รับมอบหมายจากสาขาให้จัดกิจกรรม นิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “ สาน…สัมพันธ์น้องพี่นิเทศศาสตร์ ” ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องพี่ได้รู้จักกัน และน้องได้รับฟัง แนวทางในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึง แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ จาก รุ่นพี่ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ พี่สอง- สิบตรีหญิง ทวิดา ลือจันทึก รหัส 55 พี่อ้น – สันติพงษ์ ช่อมะลิ รหัส 57 พี่มิ่ง-สรวิทย์ จุปะมะตัง รหัส 58 และพี่พี – พงศ์พัฒน์ ชั้นพรหมงามรหัส 58 ขอขอบคุณพี่ๆ ทั้ง 4 ท่านมากมายค่ะ

ความคิดเห็น