มรภ.บุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวัน
….จัดทำโดย… นางสาวนันทนา เก็บรัมย์ และนางสาวปิยะวรรณ เย็นใส นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปี ที่ 4 ค่ะ….

 

ความคิดเห็น