วันนี้ (16 กันยายน 2563) ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยร้อยยิ้มและความอบอุ่นแบบครอบครัวคนภาษาไทย หลังโควิด-19 เริ่มดีขึ้นในประเทศไทย

กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ โดยการจัดพิธีบวงสรวงในเวลา 6.00 น. ตามประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา และถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะที่เรียนด้านภาษาไทยจึงเป็นโอกาสที่จะได้ทบทวนและพิจารณาผลงานของท่าน หลังจากนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นการเสริมมงคลให้กับตนเอง ในโอกาสอันเป็นมงคลครั้งนี้ด้วย

หลังจากนั้นได้เข้าสู่กิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. บุณยเสนอ  ตรีวิเศษ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานกิจกรรมของสาขาวิชา เพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจในการทำงานเพื่อส่วนรวมในอนาคต และเป็นโอกาสในการคัดเลือกคณะกรรมการนักศึกษาชุดใหม่ เพื่อจะได้สานต่องานในปีการศึกษาถัดไป

ความคิดเห็น