อบรมโครงการการจัดการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมและการควบคุมภายใน ปี 2563

ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 22

 

ไฟล์แนบ

png 6

ขนาดไฟล์ 244 KB | จำนวนดาวน์โหลด 126 ครั้ง

ความคิดเห็น