7 ก.ค. 2563 ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา. ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น