1 สิงหาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต  ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

ความคิดเห็น