วันที่ 23 พฤษภาคม  27 มิถุนายน และ 1 สิงหาคม 2563 ทำหน้าที่อาจารย์นิเทศก์นิเทศครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ทำหน้าที่ PLC ครูคืนถิ่น รุ่นที่ 4 รหัส 57 บรรจุ พ.ศ. 2562

ความคิดเห็น