ร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติสัปดาห์วิทยาสาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่องกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์

ความคิดเห็น