เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น