วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ได้ลงพื้นที่ ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ และ #ทีมงานคณะครุศาสตร์ สอนขอบเขตการทำงาน และขั้นตอนการส่งชาวบ้านในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในระยะที่ 2

ความคิดเห็น