ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2563 ลงพื้นที่ ตำบลสะแกซำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ และ #ทีมงานคณะครุศาสตร์ สอนขอบเขตการทำงาน และขั้นตอนการส่งชาวบ้านในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในระยะที่ 2

ความคิดเห็น